Sure Package มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้
·  Sure Package จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1 – 2 วันทำการ 


·  กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 

·  ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 

·  ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเราผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

·  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน 

·  สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท่านต้องติดต่อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาที่บริษัท

·  ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

·  ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล 

·  ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า