Sure Package มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

  • Sure Package จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1 – 2 วันทำการ 
  • กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง 
  • ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเราผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน 
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท่านต้องติดต่อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาที่บริษัท
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  • ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล 
  • ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า