หลอดกระดาษ

หลอดกระดาษ หลอดกระดาษ Eco ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร โดยไม่เคลือบพลาสติก เป็นหลอดกระดาษ ที่เหมาะกับเครื่องดื่มที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส สามารถแช่อยู่ในเครื่องดื่มได้นาน 10 ชม. หลอดกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ภายใน 6 เดือน ใช้ได้กับเครื่องดื่มทุกประเภท

หลังจากได้มีการประกาศนโยบาย ลดการใช้ หลอดพลาสติก เพราะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน จนกลายเป็นกระแสรักษ์โลก ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ยอดขายของ หลอดกระดาษ เพิ่มขึ้นมามาก

ทางเรามี หลอดกระดาษ จำหน่าย หลายสี ที่สำคัญเหมาะกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เป็นขยะชีวภาพ และยังสามารถนำ หลอดกระดาษ ไปเพิ่มมูลค่าเครื่องดื่ม ในร้านได้ดี

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์