author-avatar

About Handy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

4 ภาพแห่งจินตนาการ…เมื่อฉันอยากเปิดร้านกาแฟ [1. Intro]

การเปิดร้านกาแฟ…เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่หลายๆ คนก็อยากจะเป็นเจ้าของ ทั้งอยากทำเป็นธุรกิจส่วนตัว อยากชงกาแฟ อยากตกแต่งร้าน อยากทำขนม อย...

Continue reading

5 ข้อสำคัญ ที่ควรสำรวจเมื่ออยากเปิดร้านกาแฟ [2. สำรวจ]

ความจริงแล้ว การอยากเปิดร้านกาแฟสัก 1 ร้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือเกินความสามารถแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการ...

Continue reading

เปิดร้านกาแฟ ต้องมี “ทุน” [3. ทุนเปิดร้านกาแฟ]

เมื่อเราอยากเปิดร้านกาแฟซักร้านนึง เอาหละ…หลังจากที่เราได้ ออกแบบ จินตนาการ หรือ วาดภาพโครงการเปิดร้านกาแฟของเราไว้แล้ว สิ่งสำคัญที...

Continue reading

4 บริการ สร้างความประทับใจที่ ร้าน Starbucks

นอกจากรสชาติของกาแฟที่เป็นที่ถูกปากของใครหลายๆคนแล้ว การบริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง Starbucks เค้าได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทุกคร...

Continue reading

2 ข้อพิจารณาของ ที่ตั้ง ทำเล ร้านกาแฟ | ทำเลการเปิดร้านกาแฟ ตอนที่ 1

วันนี้ทางชุมชนคนชอบกาแฟ จะขอนำข้อพิจารณา ในเรื่องของทำเลหรือที่ตั้ง สำหรับ   การเปิดร้านกาแฟ   มาน...

Continue reading